Společnost přátel a rodičů Střediska "DAR"

                                                                                                                                                                                         
 
 
                

Sdružení rodičů a přátel Střediska "DAR", z.ú.

« předchozí další »

vzniklo koncem roku 1991 jako občanské sdružení na podporu rodinám s dětmi s postižením.

Účel ústavu
- poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením a umožnit tak dětem s postižením život ve vlastní rodině
- poskytovat odlehčovací služby a nabídnout rodičům potřebný odpočinek
- zvyšovat kvalitu služeb Střediska DAR v Praze 6 pomocí financování materiálního vybavení, dalšího vzdělávání
  pracovníků, hipoterapie, canisterapie a dalších aktivit
- hájit zájmy a práva dětí s postižením a jejich rodin a podporovat začlenění těchto dětí do běžných mateřských a základních škol v obci
 
Činnosti a služby ústavu
- poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Odlehčovací služby
  č.reg. 2494957
- finanční podpora dalšího vzdělávání pracovníků Střediska DAR
- pořizování rehabilitačních pomůcek a dalšího vybavení Střediska DAR
- pořádání společenských setkání pro rodiny s dětmi s postižením a bez postižení
 
 
Podporují nás:
Nadece Agrofert ,  MHMP, DSA Prague,  NROS, ČT, Kotlaba, Dejhule, Nadační Fond Avast aj.
 
 
                           
 
                                     
 
                                                             
 
                          
 
 
Poslední aktualizace dne 06. 10. 2020 v 10:45. Admin:DH